Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2024

LXXXIII  Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

DOCX704. w sprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2024.docx (14,83KB)
PDF704. w sprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2024.pdf (270,05KB)
PDF705. WPF.pdf (4,17MB)
DOCX706.w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej wGłogówku nr XXIV.242.2020.docx (9,77KB)
PDF706.w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej wGłogówku nr XXIV.242.2020.pdf (209,07KB)
 

LXXXII  Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDF694. w sprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2024.pdf (351,38KB)
DOCX694. w sprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2024.docx (21,06KB)
PDF695. WPF.pdf (4,23MB)
DOCX696. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji wOpolu informacji okandydacie na ławnika.docx (9,72KB)
PDF696. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji wOpolu informacji okandydacie na ławnika.pdf (207,46KB)
DOCX697. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.docx (18,22KB)
PDF697. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.pdf (400,89KB)
DOCX698. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.docx (10,86KB)
PDF698. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf (506,00KB)
PDFZalacznik1.pdf (221,93KB)
PDF699. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa wcelu realizacji wspólnego projektu.pdf (214,39KB)
DOCX699. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa wcelu realizacji wspólnego projektu.docx (10,43KB)
DOCX700. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego dla Gminy Głogówek.docx (9,59KB)
PDF700. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego dla Gminy Głogówek.pdf (200,17KB)
DOCX701. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku.docx (14,93KB)
PDF701. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku.pdf (350,01KB)
DOCX702. w sprawie zasad udzielania irozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wym. godz. zajęć nauczycieli którym powierzono stan. kierownicze.docx (12,55KB)
PDF702. w sprawie zasad udzielania irozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wym. godz. zajęć nauczycieli którym powierzono stan. kierownicze.pdf (231,54KB)
DOCX703. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.docx (28,37KB)
PDF703. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.pdf (379,57KB)
 

LXXXI   Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDF685. w sprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2024.pdf (301,43KB)
DOCX685. w sprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2024.docx (17,93KB)
PDF686. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2024-2037.pdf (4,29MB)
DOCX687. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego nr 4wGłogówku poprzez zmianę siedziby.docx (9,91KB)
PDF687. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego nr 4wGłogówku poprzez zmianę siedziby.pdf (206,02KB)
PDF688. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024- 2026.pdf (460,17KB)
DOCX688. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024- 2026.docx (29,24KB)
PDF689.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej dla Gminy Głogówek na lata 2024- 2028.pdf (659,40KB)
DOCX689.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej dla Gminy Głogówek na lata 2024- 2028.docx (43,37KB)
PDF690. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Głogówek na lata 2023-2030.pdf (7,74MB)
DOCX690. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Głogówek na lata 2023-2030.docx (10,77KB)
DOCX691. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane.docx (10,87KB)
PDF691. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane.pdf (255,06KB)
DOCX692. w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników wwyborach uzupełniających na kadencję 2024- 2027.docx (9,73KB)
PDF692. w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników wwyborach uzupełniających na kadencję 2024- 2027.pdf (204,96KB)
PDF693. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego dla Gminy Głogówek.pdf (333,97KB)
DOCX693. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego dla Gminy Głogówek.docx (10,84KB)