Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku Kadencji 2024-2029, rok 2024

III   Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2024-2029

PDF32. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024.pdf (413,03KB)
DOCX32. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024.docx (24,43KB)
PDF33. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogowek na lata 2024-2029.pdf (4,39MB)
PDF34. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od PKP. S.A. prawa użytkowania wieczystego działek.pdf (211,52KB)
DOCX34. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od PKP. S.A. prawa użytkowania wieczystego działek.docx (10,43KB)
PDF35. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.pdf (398,30KB)
DOCX35. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.docx (18,17KB)
PDF36. w sprawie wyboru ławników wwyborach uzupełniających na ławników na kadencję wlatach.pdf (203,28KB)
DOCX36. w sprawie wyboru ławników wwyborach uzupełniających na ławników na kadencję wlatach.docx (9,68KB)
PDF37. w sprawie zatwierdzenia wniosku owsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.pdf (483,00KB)
DOCX37. w sprawie zatwierdzenia wniosku owsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.docx (16,89KB)
PDF38.w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka.pdf (302,93KB)
DOCX38. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka.docx (10,95KB)

 

II   Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2024-2029

PDF19. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głogówka wotum zaufania.pdf (197,72KB)
DOCX19. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głogówka wotum zaufania.docx (9,25KB)
DOCX20. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem zwykonania budżetu za 2023rok.docx (9,53KB)
PDF20. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem zwykonania budżetu za 2023rok.pdf (198,11KB)
DOCX21. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Głogówka.docx (9,93KB)
PDF21. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Głogówka.pdf (201,91KB)
DOCX22. w sprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2024.docx (18,38KB)
PDF22. w sprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2024.pdf (323,08KB)
PDF23. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogowek na lata 2024-2029.pdf (4,17MB)
DOCX24. w sprawie zmiany uchwały wsprawie poboru podatków iopłat wdrodze inkasa.docx (12,66KB)
PDF24. w sprawie zmiany uchwały wsprawie poboru podatków iopłat wdrodze inkasa.pdf (115,87KB)
DOCX25. w sprawie zmiany uchwały wsprawie wprowadzenia iustalenia dziennych stawek opłaty targowej zasad poboru iterminu jej płatności zarządzania poboru opłaty targowej wdrodze inkasa.docx (17,42KB)
PDF25. w sprawie zmiany uchwały wsprawie wprowadzenia iustalenia dziennych stawek opłaty targowej zasad poboru iterminu jej płatności zarządzania poboru opłaty targowej wdrodze inkasa.pdf (119,95KB)
PDF26. w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury wGłogówku.pdf (107,79KB)
DOCX26. w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury wGłogówku.docx (15,74KB)
PDF27. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości podlegających komunalizacji na rzecz Gminy Głogówek.pdf (208,33KB)
DOCX27. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości podlegających komunalizacji na rzecz Gminy Głogówek.docx (10,41KB)
PDF28. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.pdf (149,86KB)
DOCX28. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.docx (15,86KB)
PDF29. w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników wwyborach uzupełniających na kadencję 2024- 2027.pdf (206,24KB)
DOCX29. w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników wwyborach uzupełniających na kadencję 2024- 2027.docx (9,85KB)
PDF30. w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo Gminnego.pdf (206,95KB)
DOCX30. w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo Gminnego.docx (9,71KB)
PDF31. w sprawie zmiany uchwały wsprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wdrodze inkasa oraz wynagrodzenia inkasentów iwynagrodzenia za inkaso.pdf (328,24KB)

 

I   Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2024-2029

DOCX18. w sprawie uchylenia uchwały nr LXXXII 701 2024 zdnia 18marca 2024r.docx (9,96KB)
PDF18. w sprawie uchylenia uchwały nr LXXXII 701 2024 zdnia 18marca 2024r.pdf (209,41KB)
PDF17. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Głogówka.pdf (206,48KB)
DOCX17. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Głogówka.docx (10,37KB)
PDF16. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2024-2037.pdf (4,24MB)
DOCX15. w sprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2024.docx (17,74KB)
PDF15. w sprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2024.pdf (299,88KB)
DOCX14. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej wGłogówku.docx (9,53KB)
PDF14. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej wGłogówku.pdf (203,30KB)
PDF13. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych.pdf (203,65KB)
DOCX13. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych.docx (9,62KB)
PDF12. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa iOchrony Środowiska.pdf (205,91KB)
DOCX12. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa iOchrony Środowiska.docx (9,58KB)
PDF11. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa iOchrony Środowiska Rady Miejskiej wGłogówku.pdf (206,65KB)
DOCX11. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa iOchrony Środowiska Rady Miejskiej wGłogówku.docx (9,69KB)
DOCX10. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu Finansów Inwestycji.docx (9,59KB)
PDF10. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu Finansów Inwestycji.pdf (206,88KB)
PDF9. w sprawie powołania Komisji Budżetu Finansów Inwestycji.pdf (208,60KB)
DOCX9. w sprawie powołania Komisji Budżetu Finansów Inwestycji.docx (9,77KB)
PDF8. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków.pdf (204,10KB)
DOCX8. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków.docx (9,56KB)
PDF7. w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków iPetycji Rady Miejskiej wGłogówku.pdf (206,13KB)
DOCX7. w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków iPetycji Rady Miejskiej wGłogówku.docx (9,65KB)
PDF6. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej wGłogówku.pdf (203,89KB)
DOCX6. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej wGłogówku.docx (9,51KB)
PDF5. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej wGłogówku.pdf (205,59KB)
DOCX5. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej wGłogówku.docx (9,63KB)
PDF4. w sprawie określenia liczebności Komisji Stałych Rady Miejskiej wGłogókwu.pdf (206,79KB)
DOCX4. w sprawie określenia liczebności Komisji Stałych Rady Miejskiej wGłogókwu.docx (9,75KB)
PDF3. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej wGłogówku.pdf (200,96KB)
DOCX3. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej wGłogówku.docx (9,44KB)
DOCX2. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej wGłogówku.docx (9,44KB)
PDF2.w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej wGłogówku.pdf (200,80KB)
PDF1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej wGłogówku - skan.pdf (139,24KB)
DOCX1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej wGłogówku.docx (9,52KB)