Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nieodpłatna pomoc prawna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2023

Punkt NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I MEDIACJI prowadzony przez Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Edukacja Nowatorstwo z siedzibą w Opolu przy ul. Dubois 18/3 znajduje się w budynku :

a) Ośrodek Pomocy Społecznej przy Alei Lipowej 6B, 48-250 Głogówek, pomoc prawna świadczona
w następujących dniach i godzinach:

- poniedziałek w godz. 13:00 – 17:00 - specjalizacja: prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,

- wtorek w godz. 11:00 – 15:00 – (w tym mediacja)

- środa w godz. 8:00 - 12:00 – specjalizacja: prawo cywilne i rodzinne,

- piątek w godz. 8:00 – 12:00 – specjalizacja: prawo karne.

 

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIECIE PAŃSTWO KLIKAJĄC W PONIŻSZY LINK

HTMLnieodplatna-pomoc-prawna.html (65,05KB)

 

Nieodpłatna pomoc prawna 2020

Informacja dotycząca zapisów:

Zapisy:

telefon: 77 438 17 00

e-mail: info@powiatprudnicki.pl

lub

telefon: 77 438 17 09

e-mail: k.kaczor@powiatprudnicki.pl
 

Od 1 stycznia 2020 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy, usługi będą świadczone każdej osobie

fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy

prawnej.
 

Na obszarze Powiatu Prudnickiego od dnia 1 stycznia 2020 r. prowadzony będzie mobilny punkt

nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatna mediacja oraz punkt nieodpłatnej pomocy

prawnej, nieodpłatnej mediacji i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem a Gminą Głogówek mobilny punkt

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnej mediacji usytuowany jest przy ul. Batorego 10,     

48-250 Głogówek w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury (parter).

 

Nieodpłatna pomoc prawna w punkcie w Głogówku udzielana jest cztery dni w tygodniu przez cztery

godziny dziennie, zgodnie z poniższym harmonogramem:

1) poniedziałek: od 8:00 do 12:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny;

2) wtorek: od 8:00 do 12:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał adwokat;

3) środa: od 12:00 do 16:00– nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnej mediacji będzie

udzielał  radca prawny;

5) piątek: od 12:00 do 16:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał adwokat.

 

UWAGA!!!  OD 2020 ROKU UDZIELANIE PORAD PRAWNYCH, NIEODPŁATNEJ I PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO WEDŁUG KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ.

 

Nieodpłatna pomoc prawna 2019

Od 1 stycznia 2019  roku, zgodnie z nowelizacją ustawy,  usługi  będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Na obszarze Powiatu Prudnickiego od dnia 1 stycznia 2019 r. prowadzony będzie punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkt nieodpłatnej pomocy prawnej  i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem a Gminą Głogówek punkt nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowany jest przy ul. Batorego 10, 48-250 Głogówek w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury (parter).

Nieodpłatna pomoc prawna w punkcie w Głogówku udzielana jest pięć dni w tygodniu przez cztery godzinny dziennie, zgodnie z poniższym harmonogramem:


1) poniedziałek: od 8:00 do 12:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny lub adwokat;
2) wtorek: od 8:00 do 12:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny lub adwokat;
3) środa: od 12:00 do 16:00– nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał  radca prawny lub adwokat;
4) piątek: od 12:00 do 16:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny lub adwokat;

 

UWAGA!!!

OD 1 STYCZNIA 2019 ROKU ZMIANA GODZIN DYŻURÓW
W PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W PRUDNIKU, UL. KOŚCIUSZKI 76

Drugi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego został usytuowany w Starostwie Powiatowym w Prudniku przy ul. Kościuszki 76, 48 – 200 Prudnik (parter - pokój nr 4, wejście boczne do budynku). Punkt prowadzony  przez Radców Prawnych i Adwokatów.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w punkcie w Prudniku udzielane jest pięć dni w tygodniu przez cztery godzinny dziennie, zgodnie z poniższym harmonogramem:

1) poniedziałek: od 11:00 do 15:00 – nieodpłatna pomoc prawna – radca prawny
2) wtorek: od 11:00 do 15:00 – nieodpłatna pomoc prawna - adwokat
3) środa: od 15:00 do 19:00 – nieodpłatna pomoc prawna – radca prawny/adwokat
4) czwartek: od 15:00 do 19:00 – nieodpłatnej pomoc prawna – radca prawny

5) piątek: od 15:00 do 19:00 –  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym mediacja – adwokat

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 

  1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym
    i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub
  4. nieodpłatną mediację, lub
  5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Na czym polega nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ?

Poradnictwo obywatelskie będzie świadczone , które obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierza do podniesienia świadomości tej osoby
o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. W razie potrzeby, sporządza się wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i wspomaga jego realizacje.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje między innymi porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. W zakres poradnictwa obywatelskiego może wchodzić również nieodpłatna mediacja

 

Na czym polega nieodpłatna mediacja ?

Mediacja to „dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna bezstronna osoba, za zgodą stron pomaga im poradzić sobie z konfliktem”  („Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora" uchwalone przez Społeczną Radę do spraw ADR powołaną przy Ministerstwie  Sprawiedliwości). Jak wskazano w uzasadnieniu ustawy „alternatywne metody rozwiązywania sporów tworzą szansę na rozwiązywanie konfliktów bez konieczności odwoływania się do klasycznych porad prawnych oraz, co szczególnie istotne, do drogi sądowej” . Do tej pory  brak było „systemowego rozwiązania zapewniającego dostęp do nieodpłatnej mediacji na etapie przedsądowym”. Dlatego tak istotne jest włączenie mediacji do katalogu nieodpłatnych usług prawnych oferowanych osobom mniej zamożnym, w ramach znowelizowanej ustawy. W praktyce usługa darmowej mediacji może dotrzeć do wszystkich potrzebujących. Mediacja będzie świadczona w wybranych miejscach od stycznia 2019 roku, a we wszystkich punktach od stycznia 2020, podobnie jak poradnictwo obywatelskie.

 

UWAGA!!!

OD 2019 ROKU UDZIELANIE PORAD PRAWNYCH I PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO WEDŁUG KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ

 

Od 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Kobiecie, która jest w cięży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  odbywa się poza kolejnością.

Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek: od 7:30 do 16:30;

Wtorek-Czwartek: od 7:30 do 15:30;

Piątek: od 7:30 do 14:30.

Zgłoszeń należy dokonywać:

  • telefonicznie pod numerem telefonu:  77 438 17 00;
  • na adres email: info@powiatprudnicki.pl


DOCPoradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.doc (178,00KB)
DOCXNieodpłatne poradnictwo obywatelskie.docx (38,41KB)
DOCNieodpłatna mediacja.doc (72,00KB)
DOCXNieodpłatna pomoc prawna.docx (23,83KB)
DOClista-jednostek-nieodplatnego-poradnictwa - AKTUALIZACJA.doc (290,50KB)
 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Wydziale Organizacyjnym, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego

 

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.

Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych

Powiat Prudnicki z siedzibą: ul. Kościuszki 76, 48 – 200 Prudnik jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez następujące dane kontaktowe: INSPEKTOR OCHRONY DANYCH TOMASZ DRAGAN, e‑mail: iod@powiatprudnicki.pl; telefon: +48 733508806; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

• w celu zawarcia umów związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  na podstawie zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO);

• w celu wykonania i na podstawie zawartych z nami umów związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO);

• w celu realizacji zadań w zakresie: nadzoru nad Stowarzyszeniami, Fundacjami
i Organizacjami Pożytku Publicznego, Zarządzania Powiatem, organizacji  nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego, mediacji i edukacji prawnej, wydawania zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich zza granicy, podejmowania decyzji
w sprawie przekazania zwłok do celów naukowych, współdziałania z organizacjami społecznymi oraz stowarzyszeniami kombatantów i osób represjonowanych, udzielania odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej, określania zasad pomocy na osiedlenie repatriantów, prowadzenia spraw w zakresie „Karty Polaka” oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie obowiązków wynikających m.in.
z następujących ustaw:

-Ustawy o samorządzie powiatowym,

-Prawo o stowarzyszeniach,

-Ustawy o fundacjach,

-Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim i edukacji prawnej,

-Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,

-Ustawy o repatriacji,

-Ustawy o dostępie do informacji publicznej,

-Ustawy o kombatantach i osobach represjonowanych,

-Ustawa o karcie Polaka

oraz przepisów wykonawczych ww. ustaw. (podstawa z art. 6 ust.1 lit. c RODO)

• w celu poszukiwania właściciela lub osoby uprawnionej do rzeczy znalezionych, ponieważ jest to niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby (podstawa z art. 6 ust.1 lit. d RODO);

• w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludności i spraw obronnych, realizacji kwalifikacji wojskowej, ponieważ jest to niezbędne do wykonania następującego zadania,
które realizujemy w interesie publicznym / w ramach powierzonej nam następującej władzy publicznej, na podstawie następujących ustaw:

-Ustawy o zarządzaniu kryzysowym,

-Ustawy o powszechnym obowiązku obrony,

-Ustawy o samorządzie powiatowym (podstawa z art.6 ust.1 lit. e RODO);

IV. Kategorie danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych:

Podstawowe dane identyfikacyjne

Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne

Finansowe dane identyfikujące

Informacje o środkach finansowych

Zobowiązania oraz wydatki

Wypłacalność

Pożyczki, hipoteki, linie kredytowe

Pomoc finansowa

Szczegóły polisy ubezpieczeniowej

Transakcje finansowe

Rekompensaty

Czynności służbowe

Umowy oraz ugody

Zezwolenia

Szczegóły osobiste

Status służby wojskowej

Status imigranta

Opis wyglądu

Dane dotyczące podroży oraz przemieszczania się

Kontakty z innymi

Stan posiadania

Funkcje społeczne

Reklamacje, incydenty oraz wypadki

Wyróżnienia

Używanie mediów

Dane psychologiczne

Małżeństwo lub inna forma związku

Szczegóły dotyczące innych członków rodziny lub domowników

Członkostwo (inne niż służbowe, polityczne, w związkach zawodowych)

Informacje prawne dotyczące podejrzeń

Informacje dotyczące skazań i wyroków.

Informacje dotyczące działań sądowych

Dane dotyczące kar administracyjnych

Dane dotyczące zamieszkania

Dane dotyczące zdrowia fizycznego

Dane dotyczące zdrowia psychicznego

Edukacja i szkolenia

Nauczanie akademickie

Publikacje

Zawód i zatrudnienie

Aktualne zatrudnienie

Rekrutacja

Zakończenie pracy

Kariera

Dane uwierzytelniające, poziomy uprawnień

Korzystanie z technologii

Polityczne powiązania

Członkostwo w związku zawodowym

Nagrania wideo

Wizerunek

Obszary monitoringu wizyjnego

Nagrania dźwięku

V. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, organizacjom pozarządowym, partnerom w realizacji projektów, kancelariom prawniczym, innym instytucjom i organom, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa –
w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań,]

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Pani / Pana dane mogą być przekazane poza teren Polski /UE/EOG w zakresie realizacji programów dofinansowanych przez Unię Europejską oraz w zakresie wykonywania międzynarodowych umów partnerskich.

VII. Okres przechowywania danych

W okresie realizacji oraz trwałości projektów oraz w czasie określonym w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych.

 

VIII. Pani/Pana prawa:

Przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli.

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znaleźć można na naszej stronie pod adresem: www.powiatprudnicki.pl W celu wykonania swoich praw proszę skierować żądanie pod adres email: info@powiatprudnicki.pl, zadzwonić pod numer: 077 438 17 00, lub udać się do Starostwa Powiatowego w Prudniku. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy się musieli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Pani/Pana danych jest:

• wymogiem ustawowym wynikającym z ustaw powołanych w dziale III.

• warunkiem zawarcia i realizacji umów,

• wymogiem umownym wynikającym z treści umów,

• dobrowolne jeżeli dane nie dotyczą ww. kategorii.

Jeżeli nie poda Pani/Pan danych

• możemy odmówić zawarcia umowy,

• możemy odmówić naszego świadczenia,

•możemy pozostawić podanie bez rozpatrzenia

X. Informacja o źródle danych:

- od innych Instytucji i Organów,

- z przeglądu Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz Krajowego Rejestru Sądowego,

- od partnerów i innych uprawnionych na podstawie przepisów prawa podmiotów.