Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

_DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa węzła sieciowego w Racławicach Śl.._doc (12,50KB)
ODTObwieszczenie Burmistrza Głogówka-zawiadomienie o postanowieniach w sprawie nr IDPP.IV.6733.11.2017 dot. ustalenia warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publ. - budowa węzła sieciowego w Racławicach Śl..odt (15,46KB)

DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY.doc (12,50KB)
_DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa węzła sieciowego w Racławicach Śl.._doc (25,00KB)
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w mieście Głogówek w obrębie Wielkie Oracze.doc (36,00KB) 
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej.doc (36,00KB)
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wsi Rzepcze.doc (49,50KB)
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru występowania złoża kruszywa naturalnego Racławice Śląskie-Głogówek.doc (46,00KB)
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w mieście Głogówek przy ul. Dworcowej.doc (49,50KB)
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa PSZOK Racławice Śl..doc (12,00KB)
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY.doc (25,00KB) 
DOCXObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę PSZOK Racławice Śląskie..docx (13,55KB)
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej w Starych Kotkowicach.doc (12,50KB)
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w mieście Głogówek, obręb Winiary.doc (24,50KB)
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa budynku OSP w miejscowości Stare Kotkowice.doc (22,00KB)
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie wsi Rzepcze i Kierpień.doc (23,50KB)
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w mieście Głogówek.doc (25,50KB)
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części centralnej miasta Głogówek.doc (32,00KB)
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w mieście Głogówek przy ul. Dworcowej.doc (32,50KB)
_DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wodociągu do PSZOK._doc (22,50KB)
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej 15kV w miejscowości Rzepcze.doc (25,50KB)
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa węzła sieciowego w miejscowści Zawada-Sysłów.doc (22,00KB)
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w mieście Głogówek.doc (25,00KB)

_DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wodociągu do PSZOK Racławice Śl.._doc (23,00KB)
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Głogówek, dla terenów położonych w obrębach Głogówek, Winiary i Wilkie Oracze.doc (33,00KB)
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wsi Rzepcze, gmina Głogówek.doc (32,50KB)
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa budynku OSP w Starych Kotkowicach.doc (23,00KB)
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego -budowa linii kablowej w miejscowości Rzepcze.doc (22,50KB)
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej 15 kV w Starych Kotkowicach.doc (25,50KB)
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej 15kV w Starych Kotkowicach.doc (25,50KB)

PDFobwieszczenie o zakończeniu postępowania -cel publiczny Rzepcze-Kierpień.pdf (194,10KB)

_DOCobwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu post. w spr wydania dec. o lokalizacji inwestycji celu pub.- budowa elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej relacji GPZ Prudnik –GPZ Głubczyce IDPP.IV.6733.8.2016._doc (12,00KB)
_DOCobwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu post. w spr wydania dec.o lokalizacji inwestycji celu pub.- budowa elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej relacji GPZ Prudnik –GPZ Głubczyce IDPP.IV.6733.9.2016._doc (12,00KB)