Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022 r.

PDFZestawienie zmian w fudnuszu jednostki za 2022.pdf (537,51KB)
PDFWyciąg z danych zawartych w załączniku informacja dodatkowa za 2022.pdf (327,94KB)
PDFOpinia RIO nt. sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r.pdf (691,19KB)
PDFRachunek zysków i strat jednostki za 2022.pdf (597,77KB)
PDFInformacja Dodatkowa do sprawozdania finansowego.pdf (3,71MB)
PDFBilans w wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2022.pdf (420,78KB)
PDFBilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego za 2022 r.pdf (829,49KB)
 

2021 r.

PDFInformacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2021 rok.pdf (779,91KB)

PDFRachunek zysków i strat jednostki za 2021 rok.pdf (265,15KB)
PDFBilans jednostki budżetowej za 2021 rok.pdf (272,88KB)
PDFZestawienie zmian funduszu jednostki za 2021 rok.pdf (261,06KB)

PDFOpinia RIO nt. sprawzadania z wykonania budżetu za 2021 r.pdf (950,15KB)
PDFWyciąg z danych zawartych w załączniku informacja dodatkowa za 2021.pdf (268,71KB)
PDFZestawienie zmian w fudnuszu jednostki za 2021.pdf (260,14KB)
PDFInformacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2021.pdf (484,28KB)
PDFRachunek zysków i strat jednostki za 2021.pdf (264,15KB)
PDFBilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego za 2021 r..pdf (271,53KB)
PDFBilans Jednostki Budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego - korekta 2022.pdf (271,58KB)
PDFBilans w wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2021.pdf (260,93KB)

2020 r.

PDFInformacja Dodatkowa do sprawozdania finansowego.pdf (4,81MB)
PDFRachunek zysków i strat jednostki ( wariant porównawczy ).pdf (264,13KB)
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2020 r..pdf (786,44KB)
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (260,13KB)
PDFBilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego.pdf (271,92KB)
PDFBilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.pdf (261,23KB)
PDFUchwała nr 316.2020 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r..pdf (952,24KB)
PDFInformacja o przebiegu wykoniania budżetu gminy Głogówek za I półrocze 2020 oraz przebieu wykoniania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze.pdf (8,41MB)
PDFInformacja o przebiegu wykoniania budżetu gminy Głogówek za I półrocze 2020 oraz przebieu wykoniania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze-Sprawozdanie o zbiorczym wykonaniu dochodów.pdf (8,33MB)
PDFInformacja o przebiegu wykoniania budżetu gminy Głogówek za I półrocze 2020 oraz przebieu wykoniania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze-Informacja dotycząca planu wykonania zadań inwestycyjnych.pdf (1,66MB)
PDFInformacja o przebiegu wykoniania budżetu gminy Głogówek za I półrocze 2020 oraz przebieu wykoniania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze -Wykaz należności na dzień 30.06.2020 r..pdf (2,22MB)
PDFInformacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Głogówek, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze.pdf (1,76MB)


2019r.

PDFBilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.pdf (261,19KB)
PDFBilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego.pdf (271,73KB)
PDFINFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2019.pdf (476,93KB)
PDFRachunek zysków i strat jednostki ( wariant porównawczy ).pdf (265,01KB)
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (261,00KB)
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2019 r..pdf (872,29KB)

2017r.

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2017r..pdf (93,91KB)
PDFSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2017r..pdf (2,47MB)
PDFInformacja dot. planu wykonania zadań inwestycyjnych w gminie Głogówek za 2017r..pdf (2,17MB)
PDFUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017r. - 30.05.2018r..pdf (178,40KB)

 

2016r.

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2016r..pdf (906,23KB)
PDFSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2016r..pdf (2,56MB)
PDFInformacja dot.planu wykonania zadań inwestycyjnych w Gminie Głogówek za 2016r..pdf (326,91KB)